VNECO3 - Ngày 2 tháng 12 năm 2009 đã ký Hợp đồng "Nhận đúc và ép cọc bê tông cốt thép cho công trình: " Văn phòng đại diện & Trung tâm giao dịch sản phẩm VINAMILK tại Nghệ An"