VNECO3 - Ngày 24 tháng 11 năm 2009. Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã ký với Công ty Y Tế Thái Thượng Hoàng V/ việc: Sản xuất và ép cọc bê tông cốt thép cho công trình: Công ty Cổ phần Y tế Thái Thượng Hoàng.

Địa điểm: Khối Yên Phúc A - Phường Hưng Bình Thành phố Vinh - Nghệ An.