TIN TỨC

Dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2 đóng điện thành công vào ngày 27/12/2022.

Mới đây, Ban QLDA xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các nhà thầu và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công dự án Đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV Kỳ Anh 2

Dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2 đóng điện thành công vào ngày 27/12/2022.

Dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2 được xây dựng trên địa bàn xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đóng điện thành công vào ngày 27/12/2022. Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng ACSR-300mm2 với tổng chiều dài 0,038km; Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 02 MBA; Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 25MVA-115/38,5/23kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai). 

VNECO 3 là nhà thầu chính trong Dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2 được xây dựng trên địa bàn xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án đóng điện thành công vào ngày 27/12/2022. Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng ACSR-300mm2 với tổng chiều dài 0,038km; Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 02 MBA; Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 25MVA-115/38,5/23kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai). 

Trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2, được xây dựng nhà điều khiển phân phối; Lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy,… theo tiêu chí TBA không người trực; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm dữ liệu EVNNPC theo quy định.

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đo kiểm tra hệ thống ắc quy trong trạm biến áp 110kV.

VNECO 3 quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, đảm bảo độ tin cậy, chất lượng điện năng trong việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhất trong dịp Tết nguyên đán cận kề”!.

Tin liên quan