Dự án đã thi công

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Sân phân phối 500kV Quảng Trạch là những dự án thuộc cụm Dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku2). Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT ) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án; Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 – Viện năng lượng – Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 tư vấn thiết kế; Công ty Truyền tải điện 2 tư vấn giám sát và tiếp nhận vận hành.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi được khởi công tháng 12/2018, quy mô xây dựng đường dây 500 kV mạch kép dài hơn 500,14 km từ Sân phân phối 500 kV Quảng Trạch đến trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi. Xây dựng 03 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin. Xây dựng 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

Sân phân phối 500 kV Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) có quy mô xây dựng 10 ngăn lộ 500 kV gồm 2 ngăn đường dây đi Vũng Áng, 2 ngăn đi Dốc Sỏi, 4 ngăn cho máy biến áp chính của Nhà máy điện Quảng Trạch 1, 2 và  2 ngăn lộ dự phòng.