Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn đăng bài mới, chỉnh sửa cũng như các nội dung khác

01. Cách đăng nhập Vneco3

Hướng dẫn đăng nhập vào trang vneco3

Cách đăng nhập

Cách đăng nhập vào trang vneco3

02. Hướng dẫn thao tác với Văn Bản Công Ty

Cách đăng báo cáo tài chính, nghị quyết thông báo , các tài liệu liên quan đến thông tin cổ đông

Giới thiệu văn bản công ty

Văn bản tài chính cho thông tin cổ đông

Thêm mới văn bản công ty

Cách thêm văn bản tài chính của cty

Chỉnh sửa và xoá văn bản

Thao tác chỉnh sửa cũng như xoá văn bản

03. Công trình, dự án đã thi công

Hướng dẫn tạo mới và chỉnh sửa công trình, dự án đã thi công của Vneco3 trên website

Giới thiệu mục dự án

Dự án, công trình của công ty

Thêm mới dự án

Thêm dự án đã thi công mới

Thao tác chỉnh sửa và xoá dự án

Chỉnh sửa và xoá dự án đã đăng

04. Tin tức công ty

Phần tin tức gồm tin tức ngành điện và tin tức nội bộ

Giới thiệu mục tin tức

Phần tin tức của cty

Đăng tin tức mới

Thêm tin tức ngành điện hoặc tin nội bộ

Thao tác chỉnh sửa và xoá tin

Chỉnh sửa và xoá tin tức đã đăng