THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2900576216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần thứ nhất ngày 20/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/07/2009)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết số: 331/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày 07/06/2010)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Trụ sở chính: Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038 3855 619 Fax: 038 3855 263

Email: vneco3@gmail.com          Website: www.vneco3.com.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)

Trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 37280921 Fax: 04 37280920

Email:  contact@tvsi.com.vn Website: www.tvsi.com.vn

 
Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Từ

Chức vụ: Kế toán trưởng

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 

Điện thoại: 338 3855 619 máy lẻ 114 Fax: 038 3855 263