Giá năng lượng ở EU chưa thể giảm nhiệt

EU không đủ khí đốt để thay thế nguồn cung cấp từ Nga và đang đối mặt với chi phí gia tăng vào mùa đông tới, theo RT. EU chưa tìm đủ hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lâu dài để thay thế nguồn cung cấp từ Nga. Vì thế […]