THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu VNECO 3

Mã cổ phiếu: VE3
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 1,319,700