Dự án đã thi công

Dự án đường dây 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 là dự án lưới điện khẩn cấp. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 428 / QĐ-TTg ngày 18/3/2016 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Đường dây 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 thành công ngày 27/7/2021
1. Tên công trình: Đường dây 500kV đấu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia.

2. Cấp công trình: Công trình năng lượng, nhóm B, cấp đặc biệt.

3. Đơn vị tư vấn thiết kế công trình: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3)

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Ban QLDA CCT Điện miền Trung quản lý dự án.

5. Địa điểm xây dựng:

Tuyến xây dựng mới: trên địa bàn thị xã Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An.
Các trụ đảo pha trên tuyến đường dây 500kV mạch 1, mạch 2 hiện hữu: nằm trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, huyện Như Xuân, huyện Thiệu Hoá – tỉnh Thanh Hoá. Huyện Yên Thành, huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An.
Mục tiêu đầu tư xây dựng đường dây 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2