VNECO3 - Ngày 24 tháng 3 năm 2010 đã cùng Công ty Cổ phần Dầu Khí Nghệ An Ký kết Hợp đồng kinh tế số 32 HĐKT/TTH-VNECO3

" V/v Sản xuất cọc bê tông cốt thép, ép cọc cho công trình:  Nhà ở chung cư liền kề, dịch vụ tổng hợp dầu khí Trường Thi, Thành phố Vinh".

Với giá trị Hợp đồng: 2.828.400.000 đồng

Địa điểm thi công: Khối 13 - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.